Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Powiedziałabym Ci kilka słów, ale i tak nic nie zmienią.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaamelimai amelimai
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
Reposted fromnicotine nicotine viaamelimai amelimai
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
Tęsknisz za Nim, jednocześnie wiedząc, że nie powinnaś.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelimai amelimai
Picie jest potrzebne, wtedy się dzieją różne fajne rzeczy. Mimo że czasami się rzyga.
— pesy
Reposted fromaskman askman viaamelimai amelimai
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viaamelimai amelimai

Każda kobieta ma chociaż jedną osobę, o której myśli absolutnie każdego dnia.

Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaamelimai amelimai
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaamelimai amelimai
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaamelimai amelimai
Myśliszmisiębezprzerwy.
8071 8bbf
Reposted fromincentive incentive viaamelimai amelimai
0320 67a5
Reposted frommhsa mhsa viaamelimai amelimai
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaamelimai amelimai
8606 7976 500
<3
Reposted fromkotenieniek kotenieniek viaamelimai amelimai
Tak strasznie chciałabym wiedzieć co jest w Twojej głowie. Tak strasznie chciałabym wiedzieć, znaleźć w tym wszystkim sens.
Reposted fromtereseek tereseek viaamelimai amelimai
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz; Gesty
Reposted frombezemnie bezemnie viaamelimai amelimai
5734 b149
Reposted fromcasanovared casanovared viaamelimai amelimai
Żałuję wszystkich zmarnowanych chwil, w których nie byłam z Tobą.
Reposted from666th 666th viaamelimai amelimai
boho kitten
Reposted fromcats cats viaamelimai amelimai
“Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaamelimai amelimai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl