Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tęsknię za rozkoszą. Za jakimś całowaniem. Za jakąś opieką. Za jakąś bezinteresownością.
— Zofia Stryjeńska
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka
6023 5d5b 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
4276 12ee
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
0001 be91
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
3072 bcfc 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
6448 9642 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
6487 821a 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
0085 868a
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
8027 5776 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
może moje sny w których jesteś Ty, będą miały siłę zmienić świat..
7849 d4ff
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka
czemu pamięć dalej ma Twój smak? :(
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku ?
— Stephen King
5731 6006
Reposted frompeasorela peasorela viaintotheblack intotheblack
Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem.
— Perwersje
5320 5ea1
Reposted fromLittleJack LittleJack viaintotheblack intotheblack
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaintotheblack intotheblack
2412 4f86
... obojętność była również jedyną moją ochroną przed rozstrojem nerwowym, przed strachem i poczuciem winy.
— Franz Kafka, List do ojca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl